top of page

Re-integratie bij niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Werken is een belangrijk onderdeel in ons leven. Naast dat het zorgt voor salaris, zorgt het er vaak voor dat we ons nuttig voelen. We voelen verantwoordelijkheid, het heeft een sociaal element, structuur en we voelen ons betekenisvol. Het kan een grote impact hebben als je door ziekte of een andere reden (tijdelijk) niet meer in staat bent om te werken. 

Kun je (tijdelijk) niet meer werken, dan is dit voor zowel jou (werknemer), als voor de werkgever niet fijn. De Wet Verbetering Poortwachter is ontwikkeld om door snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim korter te maken. In deze wet staat duidelijk omschreven wat de rechten en plichten zijn van jou en je werkgever. Je bent namelijk samen verantwoordelijk voor een duurzame re-integratie. In onderstaande video wordt in het kort uitgelegd wat deze wet inhoudt : Animatie: Wet verbetering poortwachter | Video | Arboportaal

Hersenletsel heeft bijna altijd gevolgen voor iemands werk. Er zijn de zichtbare gevolgen als een gedeeltelijke verlamming, problemen met spreken, spierkracht, pijn of epilepsie. Aanpassingen op het werken zijn dan vaak vanzelfsprekend. Hersenletsel kan echter ook vaak onzichtbare gevolgen veroorzaken, waardoor aanpassingen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid. Maar ook minder flexibel zijn of het trager verwerken van informatie en het niet goed tegen prikkels kunnen. Deze gevolgen kunnen voor veel problemen zorgen in allerlei beroepen. Het is belangrijk dat deze onzichtbare gevolgen worden herkend. 

Een deel van de klachten herstelt in het eerste jaar van het letsel, maar doorgaans wordt het leven van iemand met hersenletsel niet meer zoals voorheen. Slechts veertig procent van de mensen die werkten voordat het letsel optrad, is na twee jaar weer aan de slag, al dan niet aangepast. Zestig procent valt definitief uit (bron: CBO Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie). Dit zijn cijfers en zeggen niets over jouw specifieke situatie.

Om de kans op re-integratie te vergroten, delen wij de volgende adviezen:

  • Het eerste jaar na het hersenletsel moet gericht zijn op herstel. Enkele kunnen vrij snel weer starten met werken, maar uit ervaring blijkt dat het van groot belang is eerst goed te revalideren. Als je jezelf te snel overbelast, herstel je minder goed. Herstel is voor de rest van je leven. 

  • De focus moet liggen op gefundeerd beginnen aan de re-integratie. Het is belangrijk dat je zelf weet wat de ‘gevolgen’ zijn van het hersenletsel en je ziet wat je mogelijkheden en je beperkingen zijn.

  • Je kan altijd een re-integratedeskundige met kennis van hersenletsel betrekken in jouw re-integratie. Ook naar gesprekken met de bedrijfsarts mag je altijd iemand meenemen. Iemand die kennis heeft van hersenletsel kan je ondersteunen tijdens het gesprek door bijvoorbeeld ook aandacht te hebben voor de onzichtbare gevolgen van hersenletsel (vermoeidheid, concentratieproblemen), die invloed hebben op je werk.

De ergotherapeut begeleidt mensen met hersenletsel onder andere in hun re-integratie. Hierin streven we eerst naar een zo optimaal mogelijke balans in je energie en je activiteiten. Je leert waar je grenzen liggen, zodat je jezelf niet overbelast. Daarna kunnen we met behulp van de Weer aan het Werk methode een plan maken waarin de re-integratie wordt vormgegeven, geëvalueerd en wordt bijgesteld. Waarbij we rekening houden met zowel de zichtbare als niet-zichtbare gevolgen. Wil je meer weten over de rol van de ergotherapeut of wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.  

Meer informatie op onderstaande websites:

59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page