top of page

Ergotherapie inzetten, dat werkt!

Ergotherapie en arbeid


Werk is voor veel mensen de grootste activiteit in de week. Passend werk zorgt voor financiële zekerheid, sociale interacties en gevoel van maatschappelijke meerwaarde. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en betekenisvol handelen.

Wanneer het werk niet passend is of de werkomstandigheden niet goed zijn, kan werk juist een oorzaak zijn voor fysieke of mentale klachten. Niet passend werk kan werk zijn wat boven je niveau en vaardigheden zit, of juist werk onder je niveau en vaardigheden. Werkomstandigheden die klachten uitlokken kunnen onder andere te hoge werkdruk, fysiek zwaar werk, veel repeterend werken, grote reikafstanden, te grote statische belasting, slechte ventilatie en te veel lawaai zijn. De bekendste klachten die door risico’s in het werk veroorzaakt worden zijn KANS (klachten arm, nek en schouders), long- en luchtwegaandoeningen, psychische klachten en burn-out. Deze klachten die hiermee kunnen ontstaan hebben vaak tot gevolg dat het werk tijdelijk of langdurig niet meer mogelijk is.


Op het moment dat er al sprake is van verzuim kijkt de ergotherapeut mee met alle dagelijkse activiteiten en dus ook met het werk. Zo wordt de Weer aan het Werk methode gebruikt om handvatten te bieden in een duurzame re-integratie. Onderdelen hiervan zijn werk-privé balans en een werkhervattingsplan. Heeft u onze podcast over deze methode al beluisterd?Wanneer de oorzaak van fysieke klachten in de werkomstandigheden zit, komt de ergotherapeut op het werk meekijken. Tijdens zo’n werkplekbezoek worden de risico’s in kaart gebracht en advies gegeven over werkhouding, werkomgeving, mogelijke aanpassingen en voorzieningen.


Om verzuim van medewerkers juist te voorkomen wordt de ergotherapeut ingeschakeld om de arbeidsrisico’s van een bedrijf, specifieke afdeling of kantoor in kaart te brengen. Dit gebeurt middels een observatie op de werkplek, gesprekken met verschillende medewerkers en het maken van beeldmateriaal. Hieruit volgt een training, waarin deze arbeidsrisico’s inzichtelijk worden gemaakt, bediscussieerd worden, advies gegeven wordt en getraind wordt voor het verlagen van deze risico’s. Met het verlagen van risico’s wordt het risico op (langdurig)verzuim verminderd.


Wist u dat een ergotherapeut op zoveel verschillende vlakken van meerwaarde kan zijn op het gebied van arbeid? Nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

85 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page